Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy gäller för individer som vill ansöka en tjänst hos Dufry, (The Nuance Group Sverige AB). Genom att skicka in en ansökan till den utlysta tjänsten samtycker du till att Dufry behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy. 

Allmänt

Dufry är Personuppgiftsansvarig i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Dina personuppgifter behandlas med syftet att hantera och underlätta rekrytering av anställda till vår verksamhet. 

Insamling av personuppgifter

Dufry ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du bidrar med, eller för de personuppgifter som vi på andra sätt samlar in.

Vi samlar in personuppgifter om dig när du gör en ansökan via karriärsidan eller på annat sätt lägger till personuppgifter om dig själv personligen eller genom att använda en tredje part, tex. LinkedIn. 

Personuppgifter

För att kunna skapa den bästa möjliga upplevelsen under och efter rekryteringsprocessen, är det viktigt för oss att kunna processa och lagra din data. De behandlade personuppgifterna delas även med beställare (kunder till Dufry). 

Vi processar och lagrar följande data: 

Vissa kontroller som exempelvis bakgrundskontroll och tester, kan komma att innehålla känsliga personuppgifter. För dessa kontroller kommer du att lämna ett särskilt samtycke innan utförandet. 

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Dufry behandlar endast personuppgifter som är nödvändiga för att kunna genomföra rekryteringsprocessen. Detta gäller även känsliga personuppgifter. Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Dufry behandlar dina personuppgifter för att kunna: 

Samtycke från den registrerade

Du samtycker till behandling av dina personuppgifter med Personuppgiftsansvariges ändamålet att hantera rekrytering. Du samtycker att personuppgifter samlas, när du gör en ansökan via Tjänsten, och lägger till personuppgifter om dig själv personligen eller genom att använda en tredje part som LinkedIn. Du samtycker också till att vi samlar in offentligt tillgänglig information om dig och sammanställer dem för användning i rekryteringsändamål. Som sökande samtycker du till att personuppgifter som samlas in enligt samt hur länge personuppgifterna behandlas. Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som anges i denna policy. 

Lagring

De personuppgifter som samlas in lagras och behandlas inom EU / EES. 

Hur länge personuppgifterna behandlas

Så länge du inte skriftligen motsätter dig behandling av dina personuppgifter kommer personuppgifterna att lagras och behandlas av oss så länge vi anser det nödvändigt med hänsyn till ovan angivna syften. Observera att en arbetssökande kan vara intressant för framtida rekrytering och för detta ändamål kan vi lagra dina personuppgifter så länge de bedöms som intressanta för potentiella rekryteringar.

Vid upphörande av samtycke behåller vi dina uppgifter i två år från ditt senaste ansökningsdatum som bevisföring av en rättvis rekryteringsprocess, i enlighet med Diskriminationsombudsmannens rekommendationer och direktiv, därefter anonymiseras dina personuppgifter och all data som identifierar dig raderas. 

Dina rättigheter

Som användare har du rätt att begära information om de personuppgifter som behandlas av oss genom att skriftligen underrätta oss genom att använda kontaktuppgifterna. Du har rätt till en kopia av de behandlade personuppgifter som tillhör dig utan kostnad. Du har även rätt att kräva radering eller begränsning av behandling, och rätten att invända mot behandling baserat på berättigat intresse under vissa omständigheter. Du har under vissa omständigheter rätt till överföring av sina personuppgifter (dataportabilitet), vilket innebär rätten att få ut dina personuppgifter och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig, så länge detta inte negativt påverkar andras fri- och rättigheter. 

Säkerhet

Vi prioriterar den personliga integriteten och arbetar därför aktivt för att dina personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi vidtar de åtgärder som rimligen kan krävas för att 

säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och GDPR. Överföring av information via internet och mobila nätverk, kan dock aldrig ske med helt riskfritt, varför all överföring sker på egen risk. Det är viktigt att du också tar ansvar för att säkerställa att dina uppgifter skyddas. Det åligger dig att tillse att dina inloggningsuppgifter hålls hemliga. 

Överföring av personuppgifter till tredje parter

Vi kommer inte sälja eller överföra dina personuppgifter till tredje parter. Vi kan dock komma att överföra personuppgifter till våra leverantörer och underleverantörer, i deras roll som personuppgiftsbiträden och underbiträden, enligt våra instruktioner, för tillhandahållandet av tjänster. Vi kan även komma att behöva överföra dina personuppgifter om det enligt lag krävs av myndigheter. Vi överför endast dina personuppgifter till tredje part som vi har förtroende för och har personuppgiftsbiträdesavtal med. 

Aggregerad data

Vi kan komma att dela aggregerad information (icke identifierbara personuppgifter) till tredje part. Den aggregerade informationen har i ett sådant fall sammanställts från information som samlats in genom och kan exempelvis bestå av statistik över internettrafik eller det geografiska läget. Aggregerad information innehåller inte någon information som kan härledas till viss individ och utgör därmed inte personuppgifter. 

Cookies

När du navigerar på hemsidan kommer information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras av webbläsaren i din enhet, såsom dennes dator, mobil eller surfplatta, vid navigering. Vi använder cookies för att underlätta din användning av våra tjänster samt för att inhämta information såsom exempelvis statistik om hur du hittade hit. Detta sker i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra vår sida och tjänster. Du kan när som helst neka användningen av cookies genom att ändra inställningar i din enhet. 

Ändringar i integritetspolicyn

Dufry förbehåller sig rätten att revidera Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa på Dufrys hemsida. Du rekommenderas därför att läsa denna Integritetspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Om vi ändrar Integritetspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när ditt samtycke samlades in, kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar och vid behov be dig om att på nytt samtycka till Dufry personuppgiftsbehandling. 

Kontakt

För frågor, ytterligare information om vår hantering av personuppgifter eller för att kontakta oss i andra frågor, använd följande kontaktuppgifter: hrswe@dufry.com